Wereld Doven Dag op zaterdag 23 september in 's-Hertogenbosch.

Bijeenkomsten


Het programma van de activiteiten 2023

28 januari Babbelavond (aanvang om 13.00 uur tot met 17.00 uur)
25 februari Algemene ledenvergadering (aanvang om 13.00 uur tot met 17.00 uur)
25 maart Geldbingo "lente" (aanvang om 13.00 uur tot  met 17.00 uur)
22 april Kaartenspel 31e
20 mei Babbelavond (3e zaterdag v/d maand)
24 juni uitstapje naar ??


Juli / Augustus vakantie


30 september Geldbingo "Herfst"

28 oktober Kaartenspel 31e

25 november Babbelavond

23 december Kerstbingo / buffet


Elke 4e Zaterdag van de maand van 19.30 uur tot 24.00 uur

in het wijkservicecentrum 'de Daele' aan Stevinlaan 9 te 7002 HC Doetinchem