Blauwvingers 

Opgericht op 1995


Blauwvingers is opgericht in 1995 (als SHMGO afd. Zwolle) en hoopt door het organiseren van verschillende activiteiten de groep slechthorenden uit hun isolement te halen, het sportief met elkaar bezig zijn en het bevorderen van de sociale contacten.

De doelgroep bestaat uit mensen in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar, wonende in (of in de omgeving van) Overijssel.

Ook doven zijn altijd welkom; communicatie is bij ons geen probleem want er zijn ook doven onder onze leden en in het bestuur aanwezig. Wij maken dus veel gebruik van zowel spraakafzien als gebarentaal.
Blauwvingers organiseert elk seizoen van september tot juni een aantal activiteiten en 2 à 3 sportactiviteiten zoals volleyballen bij verschillende volleybaltoernooien. Elders op deze website kunt u meer lezen over deze activiteiten.