Algemene Doven Vereniging Twente


 

Wie zijn wij?
Wij zijn de Algemene Doven vereniging Twente (ADVT)
De ADVT is een vereniging van en voor doven en slechthorenden in Overijssel.

Wij zijn opgericht op 29 oktober 1939 in Enschede.

Wat willen wij?
Wij willen isolement en eenzaamheid doorbreken.

Waarom willen wij dat?
Saamhorigheid bevorderende sociale contacten bevorderen

Wat doen wij?

ADVT organiseert op een bijeenkomst met alle doven en SH uit Enschede e.o.

om elkaar te activiteiten en creativiteitten,

zoals een spelletjes doen en over hun hobby, verzamelen en knutselen,

Wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats op de 1e zaterdag van de maand.
Tijd 19:00 uur tot 24:00 uur in het Clubhuis van  MVT

aan de Beltrumbrink 52a 7544 ZD Enschede.

Dat zich bevindt in het Wesselerbrinkpark te Enschede-Zuid. Zie bijeenkomsten 

Publicatie.

De activiteiten van de ADVT. worden vermeld in o.a.:

• ADVT-Nieuwsbrief

 ADVT Groep WhatsApp

• Facebook: http://www.facebook.com/advtwente

• Website:

http://www.doven.club/advt

http://www.doven.club/oosten

http://www.doven.club

 


Hieronder zie een Google Maps, dat een aantal dove bezoekers op het ADVT-bijeenkomsten geweest.